Servicii PSI

Prevenirea si Stingerea Incendiilor

 

Pentru serviciile de Situatii de Urgenta – PSI, oferim:

 • Intocmirea documentatiei de organizare in caz de incendiu si protectie civila;
 • Realizarea planului de evacuare;
 • Realizarea tematicii anuale de instructaj;
 • Efectuarea Instruirii Introductiv Generale la toate categoriile de personal (conform OMAI 786/2005);
 • Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii la locul de munca in conformitate cu cerintele legale (conform OMAI 786/2005);
 • Asistenta tehnica in vederea efectuarii instruirii periodice si testarii lucratorilor (conform OMAI 786/2005);
 • Audit periodic conform OMAI 163/2007;
 • Exercitii de evacuare;
 • Reprezentare la inspectii ale autoritatilor;
 • Consultanta pentru realizarea de evenimente cultural sportive;

Dosar PSI (situatii de urgenta)

Documentatia PSI se intocmeste o singura data si se actualizeaza in baza contractului de externalizare servicii PSI pentru firmele din Bucuresti si judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati sau in baza contractului de asistenta PSI online pentru firmele din restul tarii. Dosarul se intocmeste personalizat in functie de caracteristicile firmei dumneavoastra si cuprinde documentatia obligatorie completa conform legislatiei in vigoare.

Continutul dosarului este urmatorul:

 • Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
 • Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • Elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • Asigurarea formularelor tipizate

Preturi:

Domeniu de activitate cu activitati de birou, comert etc de la 150 Lei
Domeniu de activitate cu activitati de productie de la 200 Lei

Instructaje PSI

Prestarile de servicii includ efectuarea instructajului introductiv general, prezenta la fiecare punct de lucru lunar pentru participarea la instructajele periodice, completarea fiselor de instruire, actualizarea dosarului PSI, organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca, planificarea si executarea de controale periodice, in scopul depistarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor, planificarea interventiei salariatilor in caz de incendiu, participarea impreuna cu angajatorul la controalele ISU, asistenta permanenta.

Preturi:

Domeniu de activitate cu activitati de birou, comert etc de la 150 lei / trimestru
Domeniu de activitate cu activitati de productie de la 100 lei / luna